Database

In de komende tijd worden de nog geheel of gedeeltelijk aanwezige en herkenbare verdedigingswerken geïnventariseerd, zowel die in Nederland als overzee. De laatste voorzover er sprake is geweest van een Nederlandse betrokkenheid. Het resultaat van deze inventarisatie(s) zal gefaseerd op deze website beschikbaar komen.

De stichting heeft in de afgelopen jaren de ontwikkelingen met betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW] op de voet gevolgd en had daartoe de Projectgroep Krayenhoff ingesteld. Deze heeft alle onderdelen van de NHW geïnventariseerd. Het resultaat daarvan is verwerkt in een bestand met placemarkers (Google Earth). Ga daarvoor naar: Om te lezen - Saillant - Projectgroep Krayenhoff.

Jongste mutaties

Luchtwachttoren Warfhuizen
Gemeente: De Marne

Rivierkazemat Lent oost
Gemeente: Nijmegen

Rivierkazemat Lent Midden
Gemeente: Nijmegen

Rivierkazemat Lent West
Gemeente: Nijmegen

Zoeken in de database

Naam
Plaats
Gemeente
Provincie
Land
Soort/type werk
     Nieuwe zoekopdracht