kustbatterij voor het van achteren in de lengterichting onder vuur nemen van voorbijgevaren vaartuigen