Jaarprogramma 2020

18 april correspondentendag   VERVALT i.v.m. coronavirus
4 april   voorjaarsexcursie   VERVALT i.v.m. coronavirus
16 mei   zomerexcursie   VERVALT i.v.m. coronavirus
3 oktober   correspondentendag   Arnhem - Schaarsbergen
10 oktober   najaarsexcursie   idem
7 november   contactdag   Fort Honswijk


De excursies (4 april, 16 mei en 10 oktoberl) worden georganiseerd voor de begunstigers; bij de zomerexcursie (16 mei) zijn ook introducés welkom. De kosten voor deelname aan een excursie bedragen € 30,00 per persoon.

De correspondentendagen (18 april en 3 oktober) zijn bestemd voor de actieve vrijwilligers zoals de correspondenten, commissieleden, bijzondere medewerkers en bestuursleden.