Jaarprogramma's

De eerder voor 2020 geplande excursies en contactdagen vervallen i.v.m. het coronavirus. 


18 april

correspondentendag

  NHW-zuid, Fort bij Giessen
4 april   voorjaarsexcursie   idem
16 mei   zomerexcursie   Atlantikwall - Hoek van Holland 
3 oktober   correspondentendag   Arnhem - Schaarsbergen
10 oktober   najaarsexcursie   idem
7 november   contactdag   Fort Honswijk


De excursies (4 april, 16 mei en 10 oktoberl) worden georganiseerd voor de begunstigers. Bij de zomerexcursie (16 mei) zijn ook introducés welkom.

De correspondentendagen (18 april en 3 oktober) zijn bestemd voor de actieve vrijwilligers zoals de correspondenten, commissieleden, bijzondere medewerkers en bestuursleden.