Jaarprogramma 2018

24 maart   correspondentendag   Doesburg, Zutphen
7 april   voorjaarsexcursie   idem
26 mei   zomerexcursie   Walcheren
6 oktober   correspondentendag   Stelling van Amsterdam
13 oktober   najaarsexcursie   idem
3 november   contactdag   Hellevoetsluis


De excursies (7 april, 26 mei en 13 oktoberl) worden georganiseerd voor de begunstigers; bij de zomerexcursie (26 mei) zijn ook introducés welkom. De kosten voor deelname aan een excursie bedragen € 30,00 per persoon.

De correspondentendagen (24 maart en 6 oktober) zijn bestemd voor de actieve vrijwilligers zoals de correspondenten, commissieleden, bijzondere medewerkers en bestuursleden.


De contactdag (3 november) is bestemd voor (de besturen van) onze relaties zoals vestingbouwkundige stichtingen en verenigingen.