Jaarprogramma 2017

In april 2017 is het 85 jaar geleden dat onze stichting werd opgericht. De vestingstad Naarden vervulde daarbij een belangrijke rol. Om hieraan extra aandacht te schenken gaat de zomerexcursie naar Naarden. De gebruikelijke voorjaarsexcursie vervalt.

 
20 mei   zomerexcursie / lustrumviering   Vesting Naarden
7 oktober   correspondentendag   Nijmegen en omgeving
14 oktober   najaarsexcursie   idem
4 november   contactdag   Maastricht


De excursies (20 mei en 14 oktoberl) worden georganiseerd voor de begunstigers; bij de zomerexcursie (20 mei) zijn ook introducés welkom. De kosten deelname aan een excursie bedragen € 25,00 per persoon.

De correspondentendag (7 oktober) is bestemd voor de actieve vrijwilligers zoals de correspondenten, commissieleden, bijzondere medewerkers en bestuursleden.


De contactdag (4 november) is bestemd voor (de besturen van) onze relaties zoals vestingbouwkundige stichtingen en verenigingen.