Atlas van historische vestingwerken in Nederland
Herziene uitgave (2006)
deel Zuid-Holland 

De in deze lijst vermelde publicaties kunnen bij de stichting worden besteld uitsluitend door overschrijving van het bedrag dat de lijst aangeeft op bankrekening NL38INGB 0000 639536 t.n.v. Stichting Menno van Coehoorn - Bestellingen te Utrecht, met vermelding van de verlangde publicatie(s) en uw adres.

Toezending franco binnen Nederland, in de regel binnen drie weken na ontvangst van de betaling. Prijzen voor niet-begunstigers/donateurs staan tussen haakjes.

Stichtingsuitgaven:

terminologieTerminologie verdedigingswerken, inrichting, aanval en verdediging
een herziene en uitgebreide bewerking van VESTINGBOUWKUNDIGE TERMEN van A.H. Mohr, onder redactie van P.C. van Kerkum, P.J.M. Kamps en J. de Zee, tweede druk (herzien). € 6,00; ISBN 90-9013 382 8

Jaarboeken van de Stichting Menno van Coehoorn
1987/1988, 1988/1989,1989/1990 en 1990/1991: per stuk €4,00 (€ 6,00)
Niet genoemde jaarboeken zijn uitverkocht.

Atlas Historische vestingwerken in Nederland - eerste reeks
Geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de lokaties en een index op persoons-, plaats- en zaaknamen.
Oorspronkelijke uitgave (in mappen):  
IIIa Utrecht € 7,00 (€ 12,00)
IIIb Noord-Holland € 7,00 (€ 12,00)

Atlas Historische vestingwerken in Nederland, Limburg onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Walburg Pers, Zutphen 1998; 175 blz., geïll. € 23,00 (alleen begunstigers); ISBN 90 5730 048 6

Atlas Historische vestingwerken in Nederland, Zeeland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Walburg Pers, Zutphen 2004; 296 blz., geïll. € 30,00 (€ 35,00); ISBN 90 5730 313 2

Atlas van Historische verdedigingswerken in Nederland, deel Groningen, Friesland en Drenthe onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Stichting Matrijs, Utrecht 2013; 304 blz., geïll. in kl., € 34,95 (€ 39,95); ISBN 978 90 5345 465 7

Atlas van Historische verdedigingswerken in Nederland, deel Overijssel, Gelderland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Stichting Matrijs, Utrecht 2019; 472 blz., geïll. in kl., € 40,00 (€ 49,95); ISBN 978-90-5345-556-2.

Verre Forten, Vreemde Kusten, Nederlandse verdedigingswerken overzee, onder redactie van Kees Ampt, Ad Littel en Edwin Paar; uitgegeven samen met Sidestone Press, Leiden 2017. 408 pagina’s, geill in kl., flexibound cover € 24,50 (€34,95); ISBN 978 90 8890 449 3.

Langs Wal en Bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse Vestingbouw, door Joep van Hoof. Matrijs, 1991. 191 pagina´s, geïll.; € 20,00; ISBN 90 5345 004 4

Water ter verdediging. Vestingbouwkundige Bijdragen 1993. Zeven artikelen over onderwaterzettingen ter verdediging en over verdedigingswerken bij Woudenberg, bij Vught en op St. Eustatius; drie boekbesprekingen. € 17,00

Kazematten in het Interbellum door H.R. Visser en J.S. van Wieringen, Vestingbouwkundige Bijdragen 2002, uitgegeven samen met Buijten & Schipperheijn, Amsterdam; 168 blz., geïll., € 16 (€ 22,50); ISBN 90 5881 065 8

Drijvende stuwen voor de landsverdediging. De geschiedenis van de IJssellinie, onder redactie van J.R. Beekmans en C. Schilt. Uitgave samen met de Walburg Pers, Zutphen; tweede druk printversie 2013. 208 blz. geïll. in kl., € 16,00 (alleen begunstigers)

Bouwers van Sterke Werken
- Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648, door Frans Westra. Vestingbouwkundige Bijdragen 2010, uitgegeven samen met Uitgeverij Canaletto  / Repro-Holland, Alphen aan den Rijn; 96 blz., geïll. in Vestinglandschappenkl., € 14,00 (€ 19,50); ISBN 978 90 6469 854 5

Vestinglandschappen in Nederland - Vestingwerken en linies. Toeristische kaart 1 : 200.000, uitgegeven samen met Buijten & Schipperheijn Recreatief, Amsterdam 2007; € 6,00 (€ 9,50); ISBN 978-90-5881-297-1

Andere uitgaven:

Menno van Coehoorn (1641-1704), vestingbouwer - belegeraar - infanterist door drs. J.P.C.M. van Hoof. 96 blz., geb., geïll in zw./wit en kl., € 19,95 (alleen begunstigers); ISBN 90 5345 244 3

Menno baron van Coehoorn - een veldheer in Wijckel, door drs. A. Reinstra. 184 pagina's, gebonden, geïll. in zw./wit en kl., €7,50; ISBN 978 90 5194 366 5

Vizier op Fort Voordorp door D.T. Koen. Uitg. Fort Voordorp B.V. € 7,25

Daniel Heinsius – Het beleg van ´s-Hertogenbosch in 1629 en andere gebeurtenissen uit die tijd door Jan van Boxtel. 224 pagina´s, zw./wit met 6 losse gevouwen kaarten in full colour, formaat 170 x 240 mm, genaaid gebrocheerd; € 19,95

ill_publicaties5Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747, door Jacob Eggers. Gezamenlijke uitgave van Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie en de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. 184 pagina's, vijf losse kaarten, gebonden, € 17,00; ISBN 978-90-6469-834-7.

Vestingen en schansen in Groningen door J.D. Lepage. Matrijs 1994. 160 pagina´s; € 25,00; ISBN 90 5345 057 2

De Nieuwe Hollands Waterlinie in vogelvlucht, door Lex Tempelman en Chris Will, Eigen uitgave, 2018. Formaat A4 (210x297mm), 32 pagina’s, geill. In kleur.

De Stelling van Amsterdam – Harnas voor de hoofdstad, onder redactie van Paul Vesters. Stichting Matrijs, Utrecht 2003; € 29,95; ISBN 90.5345.210.9

Kazernes in Nederland, van barak naar paviljoensysteem 1567-1914 door Frank Oosterboer.
Uitgeverij Aspekt, 148 pagina’s, geïllustreerd in zw./wit en kleur, € 20

Kernwapenopslag in Darp en ’t Harde, Het geheim in de achtertuin door Frank Oosterboer. Uitgeverij Aspekt. 196 pagina’s, geïll. in zw./wit en kl.; € 17,00 (€ 23,00); ISBN: 978 94 6153 730 0. 

Duitse bunker in het Staelduinse bos, door C.N.J. Neisingh en drs. J.R. Verbeek; € 5,00.

De gietstalen PAG kazemat, Neêrlands Arsenaal No. 12, door drs. J.R. Verbeek; 35 blz. geill. in zw/w; € 6.

Duitse bunkers aan het Wassenaarse slag, door C.N.J. Neisingh & drs. J.R. Verbeek, herziene uitgave 2007, 60 blz. geill. in zw/w; € 6.

Het bunkercomplex Rijksdorp te Wassenaar, door C.N.J. Neisingh & drs. J.R. Verbeek, WVN 15; 52 blz. geill. in zw/w; € 6

Duitse bunkers op Texel – Stützpunktgruppe Texel 1940-1945 door Paul Dijkstra; eigen uitgave, 2015. 160 pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 20,00 (€ 25,00); isbn 978 90 8233 470 8.

Duitse bunkers in de noordkop door Paul Dijkstra; uitgave: Paul Dijkstra Communicatieadvies, Leeuwarden. 480 pagina’s, geïll. € 25,00; ISBN: 987 90 8233 4722.

De Atlantikwall op Schouwen-Duiveland - Planning en realisatie 1940-1945 door P.C. Heijkoop & J. Rijpsma. 240 pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 17,50 (€ 26,50); ISBN 978.90.78012.07.8.

Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid/Holland, 10 rondwandelingen langs militair erfgoed
doorA. van Beveren, J. Rijpsma en N. Warmerdam. 143 pagina’s, paperback, afm. (h x b) 21 x 12,5 cm, geïll. in zw./wit en kl. met vele foto’s en kaarten; € 12,00 (€ 14,95).

Van de serie Maastrichts Silhouet:
De Werken, door R. van der Heijden en J.V.H. Notermans: € 2,50 (€ 7,00)

Drie Drentse Schansen, door Hans van Westing. Eenuitgave in de reeks Groningen Archaeological Studies met historische en archeologische gegevens over de Zwartendijksterschans, de Emmerschans en de Katshaarschans. geïll. in kl., € 15,75 (€ 22,50)

A Dictionary on Modern Fortification door Rudi Rolf (PRAK Publishing, Middelburg). Formaat 21 x 26, 464 pagina's; 480 plattegronden en 130 foto's + kaart Europa (72 x 102 cm); € 20,00 (€ 30,00)

Stichtingsuitgaven:

terminologieTerminologie verdedigingswerken, inrichting, aanval en verdediging
een herziene en uitgebreide bewerking van VESTINGBOUWKUNDIGE TERMEN van A.H. Mohr, onder redactie van P.C. van Kerkum, P.J.M. Kamps en J. de Zee, tweede druk (herzien). € 6,00; ISBN 90-9013 382 8

Jaarboeken van de Stichting Menno van Coehoorn
1987/1988, 1988/1989,1989/1990 en 1990/1991: per stuk €4,00 (€ 6,00)
Niet genoemde jaarboeken zijn uitverkocht.

Atlas Historische vestingwerken in Nederland - eerste reeks
Geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de lokaties en een index op persoons-, plaats- en zaaknamen.
Oorspronkelijke uitgave (in mappen):  
IIIa Utrecht € 7,00 (€ 12,00)
IIIb Noord-Holland € 7,00 (€ 12,00)

Atlas Historische vestingwerken in Nederland, Limburg onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Walburg Pers, Zutphen 1998; 175 blz., geïll. € 23,00 (alleen begunstigers); ISBN 90 5730 048 6

Atlas Historische vestingwerken in Nederland, Zeeland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Walburg Pers, Zutphen 2004; 296 blz., geïll. € 30,00 (€ 35,00); ISBN 90 5730 313 2

Atlas van Historische verdedigingswerken in Nederland, deel Groningen, Friesland en Drenthe onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Stichting Matrijs, Utrecht 2013; 304 blz., geïll. in kl., € 34,95 (€ 39,95); ISBN 978 90 5345 465 7

Atlas van Historische verdedigingswerken in Nederland, deel Overijssel, Gelderland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Stichting Matrijs, Utrecht 2019; 472 blz., geïll. in kl., € 40,00 (€ 49,95); ISBN 978-90-5345-556-2.

Verre Forten, Vreemde Kusten, Nederlandse verdedigingswerken overzee, onder redactie van Kees Ampt, Ad Littel en Edwin Paar; uitgegeven samen met Sidestone Press, Leiden 2017. 408 pagina’s, geill in kl., flexibound cover € 24,50 (€34,95); ISBN 978 90 8890 449 3.

Langs Wal en Bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse Vestingbouw, door Joep van Hoof. Matrijs, 1991. 191 pagina´s, geïll.; € 20,00; ISBN 90 5345 004 4

Water ter verdediging. Vestingbouwkundige Bijdragen 1993. Zeven artikelen over onderwaterzettingen ter verdediging en over verdedigingswerken bij Woudenberg, bij Vught en op St. Eustatius; drie boekbesprekingen. € 17,00

Kazematten in het Interbellum door H.R. Visser en J.S. van Wieringen, Vestingbouwkundige Bijdragen 2002, uitgegeven samen met Buijten & Schipperheijn, Amsterdam; 168 blz., geïll., € 16 (€ 22,50); ISBN 90 5881 065 8

Drijvende stuwen voor de landsverdediging. De geschiedenis van de IJssellinie, onder redactie van J.R. Beekmans en C. Schilt. Uitgave samen met de Walburg Pers, Zutphen; tweede druk printversie 2013. 208 blz. geïll. in kl., € 16,00 (alleen begunstigers)

Bouwers van Sterke Werken
- Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648, door Frans Westra. Vestingbouwkundige Bijdragen 2010, uitgegeven samen met Uitgeverij Canaletto  / Repro-Holland, Alphen aan den Rijn; 96 blz., geïll. in Vestinglandschappenkl., € 14,00 (€ 19,50); ISBN 978 90 6469 854 5

Vestinglandschappen in Nederland - Vestingwerken en linies. Toeristische kaart 1 : 200.000, uitgegeven samen met Buijten & Schipperheijn Recreatief, Amsterdam 2007; € 6,00 (€ 9,50); ISBN 978-90-5881-297-1

Andere uitgaven:

Menno van Coehoorn (1641-1704), vestingbouwer - belegeraar - infanterist door drs. J.P.C.M. van Hoof. 96 blz., geb., geïll in zw./wit en kl., € 19,95 (alleen begunstigers); ISBN 90 5345 244 3

Menno baron van Coehoorn - een veldheer in Wijckel, door drs. A. Reinstra. 184 pagina's, gebonden, geïll. in zw./wit en kl., €7,50; ISBN 978 90 5194 366 5

Vizier op Fort Voordorp door D.T. Koen. Uitg. Fort Voordorp B.V. € 7,25

Daniel Heinsius – Het beleg van ´s-Hertogenbosch in 1629 en andere gebeurtenissen uit die tijd door Jan van Boxtel. 224 pagina´s, zw./wit met 6 losse gevouwen kaarten in full colour, formaat 170 x 240 mm, genaaid gebrocheerd; € 19,95

ill_publicaties5Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747, door Jacob Eggers. Gezamenlijke uitgave van Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie en de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. 184 pagina's, vijf losse kaarten, gebonden, € 17,00; ISBN 978-90-6469-834-7.

Vestingen en schansen in Groningen door J.D. Lepage. Matrijs 1994. 160 pagina´s; € 25,00; ISBN 90 5345 057 2

Vesting Naarden, Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks nr 25, door Jeroen van der Werf.
Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 144 pagina’s, geïllustreerd in kleur en zw./wit, € 11,50 (€ 15,50)

De Stelling van Amsterdam – Harnas voor de hoofdstad, onder redactie van Paul Vesters. Stichting Matrijs, Utrecht 2003; € 29,95; ISBN 90.5345.210.9

Kazernes in Nederland, van barak naar paviljoensysteem 1567-1914 door Frank Oosterboer.
Uitgeverij Aspekt, 148 pagina’s, geïllustreerd in zw./wit en kleur, € 20 (€ 27)

Radar in Nederland 1940-1945, tweede herziene druk, door J.R. Verbeek en C.N.J. Neisingh; 468 pagina’s, geïllustreerd in zw./wit met plattegronden en ruim 130 foto’s, hardcover, € 39,50 (€ 49,90); ISBN: 978-94-638-9692-4

Kernwapenopslag in Darp en ’t Harde, Het geheim in de achtertuin door Frank Oosterboer. Uitgeverij Aspekt. 196 pagina’s, geïll. in zw./wit en kl.; € 17,00 (€ 23,00); ISBN: 978 94 6153 730 0. 

Duitse bunker in het Staelduinse bos, door C.N.J. Neisingh en drs. J.R. Verbeek; € 5,00.

De gietstalen PAG kazemat, Neêrlands Arsenaal No. 12, door drs. J.R. Verbeek; 35 blz. geill. in zw/w; € 6.

Duitse bunkers aan het Wassenaarse slag, door C.N.J. Neisingh & drs. J.R. Verbeek, herziene uitgave 2007, 60 blz. geill. in zw/w; € 6.

Het bunkercomplex Rijksdorp te Wassenaar, door C.N.J. Neisingh & drs. J.R. Verbeek, WVN 15; 52 blz. geill. in zw/w; € 6

Duitse bunkers op Texel – Stützpunktgruppe Texel 1940-1945 door Paul Dijkstra; eigen uitgave, 2015. 160 pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 20,00 (€ 25,00); isbn 978 90 8233 470 8.

Duitse bunkers in de noordkop door Paul Dijkstra; uitgave: Paul Dijkstra Communicatieadvies, Leeuwarden. 480 pagina’s, geïll. € 25,00; ISBN: 987 90 8233 4722.

De Atlantikwall op Schouwen-Duiveland - Planning en realisatie 1940-1945 door P.C. Heijkoop & J. Rijpsma. 240 pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 17,50 (€ 26,50); ISBN 978.90.78012.07.8.

Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid/Holland, 10 rondwandelingen langs militair erfgoed
doorA. van Beveren, J. Rijpsma en N. Warmerdam. 143 pagina’s, paperback, afm. (h x b) 21 x 12,5 cm, geïll. in zw./wit en kl. met vele foto’s en kaarten; € 12,00 (€ 14,95).

Van de serie Maastrichts Silhouet:
De Werken, door R. van der Heijden en J.V.H. Notermans: € 2,50 (€ 7,00)

Drie Drentse Schansen, door Hans van Westing. Eenuitgave in de reeks Groningen Archaeological Studies met historische en archeologische gegevens over de Zwartendijksterschans, de Emmerschans en de Katshaarschans. geïll. in kl., € 15,75 (€ 22,50)

A Dictionary on Modern Fortification door Rudi Rolf (PRAK Publishing, Middelburg). Formaat 21 x 26, 464 pagina's; 480 plattegronden en 130 foto's + kaart Europa (72 x 102 cm); € 20,00 (€ 30,00)

Subcategorieën