Voormalige vesting Willemstad

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. 

A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book Zithromax from ZithroAzi.com. A human can be healthy without killing animals for food. Therefore if he eats meat he participates in taking animal life merely for the sake of his appetite Se Apotek Sverige. The foundation of success in life is good health: that is the substratum fortune; it is also the basis of happiness. A person cannot accumulate a fortune very well when he is sick ModafinilExpo

Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Op veel oude militaire werken heeft zich - door een lange periode van isolement - een prachtige flora en fauna ontwikkeld.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed. 

tn_Naarden_51008
Vesting Naarden

De stichting telt circa 1100 donateurs en begunstigers. 

Het adres: Mariaplaats 51, 3511 LM te Utrecht.
tel.: 030 - 231 22 30 
e-mail: info@coehoorn.nl

De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41151242; het RSIN is 802594001.